Đối với các sản phẩm lỗi hoặc sai quy cách do nhà cung cấp thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ đổi hàng cho quý vị trong vòng 24h.